Cơ Cấu Tổ Chức Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa

Cơ Cấu Tổ Chức Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa, Cơ Cấu Tổ Chức Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa Bình Phước, Cơ Cấu Tổ Chức Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, Cơ Cấu Tổ Chức Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa, Cơ Cấu Tổ Chức Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa Bình Phước, Cơ Cấu Tổ Chức Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, Cơ Cấu Tổ Chức Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa Sài Gòn,

Logo Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa – BKI

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG

TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA (BKI)

1. Lãnh đạo trường

 • Hội đồng quản trị:
  • Chủ tịch HĐQT: 01 người
  • Thư ký HĐQT: 01 người
  • Thành viên HĐQT: 03 người
 • Ban giám hiệu nhà trường
  • Hiệu trưởng: 01 người
  • Hiệu phó: 03 người

2. Các phòng chức năng:

 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Công tác học sinh sinh viên
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Phòng Quản trị
 • Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

3. Các khoa:

 • Khoa Giáo dục đại cương
 • Khoa Điện tử – Viễn thông
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh
 • Khoa Điện – Tự động hóa
 • Khoa Kinh tế

4. Trung tâm trực thuộc trường

 • Trung tâm Thông tin – Thư viện

5. Các tổ chức Đảng và Đoàn thể

 • Đảng bộ
 • Công Đoàn
 • ĐoànTNCS Hồ Chí Minh