Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo-Cam Kết Việc Làm

Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo-Cam Kết Việc Làm, Trường Công Nghệ Bách Khoa Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trường Công Nghệ Bách Khoa Bình Phước Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trường Công Nghệ Bách Khoa TP HCM Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trường Công Nghệ Bách Khoa TP Hồ Chí Minh Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo, Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo,

Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo (BKI)

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa đã ký kết hợp đồng đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên. Tất cả sinh viên sau khi nhập học sẽ ký hợp đồng cam kết việc làm với nhà trường. Nếu ra trường không tìm được việc làm, trường hoàn trả học phí hoặc đào tạo bổ sung để đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp.

Ông Long, Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa cho biết, để giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa đã tìm hiểu các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước bao gồm các lĩnh vực mà trường đào tạo.

Tới thời điểm hiện tại, Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa đã ký hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp và bệnh viện, lấy ý kiến đánh giá sinh viên từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp đào tạo cũng như tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, học việc tại doanh nghiệp.

Ý tưởng của Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa xuất phát từ việc ông Long vô tình nghe được câu nói của sinh viên trong lễ tốt nghiệp “tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp”.Vì vậy ban giám hiệu của trường đã tìm đến từng doanh nghiệp để kết nối và cam kết trong đào tạo-tuyển dụng.

Ông Long cho rằng, kí hợp đồng cam kết việc làm để nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên. Đây cũng là để bám sát định hướng học đi đôi với hành, chương trình đào tạo phải gắn trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Như vậy, Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa sớm có những điều chỉnh, cập nhật và bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, thái độ, văn hóa làm việc từ doanh nghiệp để dạy cho sinh viên.

Thế nhưng theo ông Long, để thực hiện cam kết này phía nhà Trường là chưa đủ mà sinh viên cũng phải có ý thức, cố gắng học tốt, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh trong suốt quá trình học tập. Trước hết là sự thay đổi từ những cái nhỏ nhất trong ứng xử tới xây dựng vốn sống, vắn hóa, hình thành tác phong chuyên nghiệp.